შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Call Title: Grant call for supporting the participation of Georgian scientists in the EU Research and Innovation Framework Program - Horizon 2020 "

The aim of the call: 1) support of internationalization of Georgian science, promote Georgian scientists’ enrollment into “EU Research and Innovation Framework Program - Horizon 2020 "

2) Create facilitating conditions for Georgian scientists to join in high-quality international projects, events and international consortiums.

3) Develop opportunities for Georgian scientists to prepare project proposals for international scientific calls.

Call abbreviation: H2020 PG

Terms of the call of the year 2018

Funded projects 2018