შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Program for young inventors and researchers ‘Leonardo Da Vinci’

The aim of the program :  To promote current reforms of general educational institutions, to stimulate and improve the learning process, to foster interest in learning, to stir the interest of students in innovation and technology, to develop creative thinking and practical skills, to promote  science and research through the active engagement of public school students in research process.

Target Group of Competition: Pupils of VII-XII grade from general educational institutions (public and private schools) of Georgia.

Coordinator:  M. Kajaia, N. Gogadze