შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Results of Joint call for research fellowship of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and French Institute of Georgia

See Decree N60  of the Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia on approving winning projects of 2021 Joint call for research fellowship of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and French Institute of Georgia.