შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2017 წლის კონკურსები

SRNSF announces

The aim of the competition is to encourage Georgian and international researchers for active and productive work and engagement in science and technology, as well as to appreciate their important achievements, encourage and promote research on Georgian studies and Georgia.

 The competition includes a single award for a scientist/research group.

Award of 2017 competition will be issued in following categories:

  1. Best foreign scientist of the year in the field of Georgian studies
  2. Best young scientist of the year in the field of Georgian studies.
  3. Best scientist in the field of Georgian studies.
  4. Best young scientist of 2017
  5. Best scientist of 2017
  6. Best scientific research group of 2017

The documentation presented in violation of the established terms, regulation rules and competition terms will not be considered for competition.

For detailed information about the competition rules and terms, see the following documents:

The decree of Director general of Shota Rustaveli National Science Foundation

The procedure of conducting competition Georgian /English

Application for participation in the competition Georgian / English

The applicant's professional biography in Georgian / English

Description of a scientific career of the applicant / prize candidate Georgian/English

Instructions of sending the application Georgian / English

 FAQ

For information related to the competition please refer to the program coordinator-

Maka Kajaia, E-mail: kajaia@rustaveli.org.ge, Tel: + (995 32) 2 200 220 (internal 44 09)