შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2016 წლის კონკურსები

STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives 2016 Competition Announcement: Call for Proposals

In accordance with the “Statement of Intent to Cooperate Between the Science and Technology Center in Ukraine (STCU) and the Georgian National Science Foundation (since February 2016-

Shota Rustaveli National Science Foundation - SRNSF), the STCU and the SRNSF jointly issue this 2016 call for proposals within the framework of the Targeted Research & Development Initiatives (TRDI) Program in the following priority areas:

  1. Biotechnologies and Life Sciences
  2. New Materials and Nanotechnologies
  3. Information and Communications Technologies

 

For detailed guidelines on project preparation and registration, please see the Georgian version.

Deadline for proposal submission is July 12, 2016 at 16:00.

Project coordinators:

Khatia Ananiashvili

Phone: + (995 32) 2 200 220 (extension 4133)

Mail: ananiashvili@rustaveli.org.ge 

Nika Bakradze + (995 32) 2 200 220 (extension 4406)

Mail: bakradze@rustaveli.org.ge