შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the European Research Council (ERC) Visiting Research Fellowship Programme!

See Decree No. 141 of the Director General of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia on Approving Winning Projects of the European Research Council (ERC) Visiting Research  Fellowship Programme!

 

Applicants will be able to get information about project evaluation from the Grant Management Unified System (GMUS) next week.