შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

For the attention of applicants - 2016 Call for Proposals within the framework of STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives Programme

SRNSF approves terms and procedures of the first stage evaluation and scoring of project proposals submitted at “2016 Call for Proposals within the framework of   STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives Programme”

Decree of SRNSF Director General