შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2017 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

For the attention of the call for Applied Research 2016 applicants

Information about registered projects for SRNSF call for Applied Research 2016.

Overall, 129 proposals were submitted at the Call for Applied Research 2016 within the deadline. 9 proposals were cancelled due to being submitted after the deadline.  

The list of cancelled projects submitted after the deadline

34 proposals were cancelled due to their incompliance to the call terms and conditions.

Decree of SRNSF Director General