შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP Plus Webinar 8 - Financial and legal issues of the Horizon 2020

On Tuesday, March 19, 2019 (10:30 Warsaw time), we would like to invite you to the 8th webinar of the EaP Plus project dedicated to the financial and legal issues of Horizon 2020 programme.

The experts from the Polish National Contact Point will discuss the questions, which can help you in correct budget calculation and project management. 

This webinar addresses both administrative staff and researchers who wish to advance their knowledge on financial and legal issues of H2020.

AGENDA

 1.  RULES FOR PARTICIPATION
  -    Who can participate
  -    Types of contracts in H2020
 2.  FINANCIAL ASPECTS
  -    Cost eligibility criteria
  -    Budget categories
  -    Funding schemes and limits
  -    Reports and audits
  -    Payment modalities

III.  New FUNDING and TENDERS PORTAL – useful information
-    Funding and Tenders Portal – basics
-    Roles and access rights 
-    Financial validation
-    Open Access to scientific publications

The main sources of information on legal and financial issues are: 

Annotated Grant Agreement
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Funding & Tenders Portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

The webinar will be conducted using the Skype for Business programme, so please check beforehand if this programme works properly on your computer. 

Join the webinar using the following LINK

With questions please contact: Olga.Zyrina (at) kpk.gov.pl