შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP plus webinar for Horizon 2020 PC members

On April 23, 2019 at 12:30 (Tbilisi Time) we would like to invite you to the Webinar for Horizon 2020 programme committee members in EaP countries conducted within EaP Plus project.

The questions will be presented by the Polish NCP and will include:

-  Work of the Horizon 2020 Programme Committees

-  Role of the Programme Committee members

-  Work programme preparation process

-  EC Advisory Groups

-  National reference groups and national position

You may ask other questions in the end of the webinar.

The webinar will be conducted using the ‘Skype for Business’ programme, so please check beforehand if this programme works properly on your computer.

The webinar will be recorded and the video and presentations will be available through the EaP Plus web pages.

please follow this LINK to the webinar.