შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP Plus webinar for Horizon 2020 PC members (Apr 23, 2019) - presentations and recording

On April 23, 2019, the EaP Plus project organized its 9 webinar, which discussed the tasks of Programme Committee members, legal base regulating their work, process of shaping national reference groups as well as participation in EU meetings.

The presentations given during the webinar could be reached at the EaP Plus web page: https://www.eap-plus.eu/object/news/293

If you would like to listen to the recording of the webinar, please go to the EaP Plus YouTube channel at the following link (recording will be available only until the end of June 2019): https://youtu.be/l4yPLii58Tg