შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Proposal Writing Camps in Georgia

SRNSFG disseminates information regarding Proposal Writing Camps in Georgia, initiated by European Commission.

Proposal Writing Camps will support selected researchers and innovators from Georgia with solid project ideas related to forthcoming Horizon Europe calls. Participants will receive training in writing high-quality competitive Horizon Europe proposals, facilitating their integration in EU research and innovation networks.

For detailed information please, visit web-page of the project;

For registration to the camp please, follow the link.