შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

CiteScore™ metrics - A new standard of journal citation impact

SRNSFG disseminates information about a new standard of journal citation impact of the ELSEVIER database.

CiteScore™ metrics are a new standard to measure serial citation impact. Comprehensive, transparent, current and free, CiteScore metrics help you to analyze the impact of all serial titles – including journals – in Scopus. CiteScore Tracker is calculated monthly. It shows how the current year’s CiteScore value is building and provides a timely way to track a title’s progress until the next annual value is published.researchers will have access to 23 350 sources such as academic journals, citations, books, book chapters etc.New titles can receive CiteScore metrics the year after they are first indexed by Scopus.

For additional information, please visit the website.