შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Funding and Tenders Portal

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Disseminates information about the phasing of the Participation Portal and replacing it with Funding and Tenders Portal in the EU Framework Programme “HORIZON 2020”

The Participant Portal was established, at the beginning, for the EU Research & Innovation Programme (Horizon 2020) only. Other EU programmes joined later. The new Funding & Tenders Portal to allow searching for EU funding and tender opportunities, and managing grants and contracts in one place and it will cover calls for tender and the related procurement contracts.

 Funding and Tender Opportunities Portal look and feel a bit different, it still gives access to the electronic workflows that you are familiar with. It is also possible to continue using existing username and password. You will find all your assets that you had in the old portal and all functions for managing them.

Please visit Funding and Tenders Portal and test out new site and its functions

For the additional information, please see European Commission’s Website