შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EU-EaP International Cooperation Barometer –on Science, Technology and Innovation

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about the regional survey under the title EU-Eastern Partnership International Cooperation Barometer in Science Technology and Innovation (STI). The questionnaire has been designed to collect information about the development of framework conditions, cooperation opportunities and potentials of STI between the two regions.

Please note that the EaP survey is addressed only to persons from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, or Ukraine.

If you are from one of these countries, please fill in the questionnaire at your earliest convenience but not later than 22nd of February.

Please find here the link of the survey!

For additional information, please visit the EaP PLUS webpage.