შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

ERC – Consolidator Grant and Proof of Concept

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about European Research Council (ERC) Consolidator Grant and Proof of Concept calls 2019. The Grant Calls are open on the ERC – website.  

ERC – Consolidator Grant 2019Grants for researchers (any nationality) with 7-12 years of experience (Since completion of PhD) to set up an excellent research proposal. Research must be conducted in a public or private research organization (known as a Host Institution/HI)

  • Funding Grant – 2 Million Euro
  • Duration of the project – 5 years
  • Deadline – 07, February, 2019

Application submission and registration is available via ,, Horizon 2020” – Participant Portal.

ERC – Proof of Concept - Grants are designed to support ERC grantees (Principal Investigators) with the commercial or societal application of the results of their funded research. The project must be conducted in a public or private research organization (known as a Host Institution/HI).

  • Funding Grant – 150.000 Euro
  • Duration – 18 months
  • Deadline Multiple-cut-off / Jan 22 – 2019 / Apr 25 – 2019 / Sep 19 – 2019.

Application submission and registration is available via ,, Horizon 2020” – Participant Portal.

For additional information, please visit European Research Council (ERC) webpage.