შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

ERC Projects in Mathematics

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about European Research Council(ERC) supported projects in the field of mathematical sciences. ERC has recently published brochure,, Mathematics Spotlight on ERC Projects”.   As part of Europe’s Framework Programme for Research and Development,, HORIZON 2020”, ERC supports many fields of science including mathematics and the aim of this publication is to underline mathematics role in developing other discipline and more importantly in countries economy.

To date, the European Research Council (ERC) has supported 377 projects in mathematics, representing more than EUR 600 million of investment in this research area.

For the brochure and other additional information, please visit Era Portal Austria Webpage