შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Design for Innovation training for SMEs in Athens

SRNSFG disseminates information about new cost-free training for SMEs (small and medium enterprises) in Athens. The training,which is under the auspices of the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), is hosted by the MBA International Programme, of the Athens University of Economics and Business on June 21, 2018. The course will provide the participants with a meaningful view of the benefits and the opportunities of design-driven innovation, with presentations, case studies and team work in one full day. During the training participants will learn and experience:

  • The benefits of Strategic Design for SMEs
  • Shaping your products through Customer-Centered Design
  • What Design-Driven Innovation means
  • Design Case Studies
  • Teamwork on Design-Driven Innovation
  • Teamwork on Strategic design for SMEs

The course will be held by design and business administration teachers from Milan Politecnico – among the best European universities in these fields.

    The event will be held in Athens University of Economic and Business.

Participation is free. Further information can be accessed on the webpage.