შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Innovative Medicine Initiative – Future Topics

Shota Rustaveli National Science Foundation disseminates information about the Innovative Medicine Initiative ( IMI ), which regularly publishes and updates information about future topics and official call launches.

The Innovative Medicines Initiative (IMI) is a partnership between the European Union and the European pharmaceutical industry. IMI facilitates open collaboration in research to advance the development of, and accelerate patient access to, personalized medicines for the health and wellbeing of all, especially in areas of unmet medical need.

Regular update of the information will give an opportunity to possible applicants to start working actively on proposals and forming consortia. The calls, published by the IMI as follows:

To keep up the announced calls and other information, applicants can register on IMI newsletter and follow on the Twitter.

 For the additional information, please visit IMI website