შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EU Prize for Women Innovators

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about the ,,EU Prize for Woman Innovation”.

The Award Contest is carried out under the EU Framework programme of Research and Innovation ,,HORIZON 2020” – Pillar of Social Challenges work programme 2018 -2020.

This award aims to strengthen woman’s role in the field of innovation and the "EU Prize for Women Innovators" will be awarded to up to four women innovators in total (three women and one young woman innovator, so-called 'rising innovator') who have created the largest impact on the innovation ecosystem by transforming ideas into new and advanced products and/or services for the benefit and wealth of the European citizens.

EXPECTED RESULTS

The prizes will boost public awareness of the potential, importance and contribution of women to the innovation ecosystem and create strong role models inspiring other women to become innovators themselves.

PRIZE AMOUNTS

Three prizes of EUR 100,000 each for the Women Innovators category and EUR 50,000 for the Rising Innovator category.

The award contest is open to women innovators from the EU member states and countries associated to HORIZON 2020 (including Georgian participants).

The participant must be the founder or co-founder of an existing and active innovative company which was registered before 1 January 2017.

Application can be submitted via Participation Portal, and the deadline is January 16, 2019.

For additional information please find the rules of contest.