შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Annual S/B Framework conference “Innovative Europe? Time for a new EU innovation Strategy”

SRNSFG disseminates information about the Science|Business annual conference “Innovative Europe? Time for a new EU Innovation Strategy” will will be held on June 5th, 2018 from 9:00 -17:15 (Brussels time).

Europe’s economy is picking up – but what about its engine for future growth: Research and Innovation? This conference debates the policies and programmes Europe will need for long-term prosperity – across all sectors: health, ICT, manufacturing, energy, regional development and more. Highlights include:

  • Devising a broad, cross-sectoral innovation policy – energising industry large and small
  • How to finance innovation – from Juncker Plan to European Innovation Council?
  • What mission for the next EU Framework Programme?
  • Workshops on removing barriers to innovation – in artificial intelligence, finance, regional development, health and international cooperation. information about the Science Business.

You can attend the live webcast of the conference. Please register via using the link.  Use #InnovativeEU and #HorizonEU to interact with us at the conference.

 

Additional information, including the list of speakers and the conference programme can be accessed on the website.