შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

International Cooperation Opportunities in Horizon 2020

The Work Programme 2016-2017 of Horizon 2020 offers several opportunities for cooperation between researchers and innovators from all over the world.

In fact, around one third of all topics of the Work Programme 2016-17 specifically encourage international cooperation or refer to Global Initiatives, like the European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) or the Belmont Forum.

In order to facilitate the identification of these topics, the Directorate for International Cooperation prepared a brochure, describing where these opportunities for cooperation can be found, by theme and by country.

The brochure is available online to facilitate and encourage cooperation, by making the information easily available to all stakeholders.