შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Scholarship Program of Slovak Republic Universities

Shota Rustaveli National Science Foundation shares information about National Scholarship Program of Slovak Republic. Students, researchers and university teachers are eligible applicants for scholarship at Slovak Republic Universities and research institutions during academic year 2016/2017. 

To receive scholarships, it is necessary to complete and submit an application form online not later than April 30, the current year (until 16:00 Central European Time, UGT), on the following webpage: www.scholarships.sk in Slovak, English, Russian, French and Spanish languages. It is possible to find additional information on the same webpage.

National Scholarship Program for the Supports of Mobility of University Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists was established by the approval of the Government of the Slovak Republic. The National Scholarship Program of the Slovak Republic (NSP) is funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. For academic year 2016/2017 summer term scholarships, applicants must complete online application form and submit by October 31, the current year.  

Please, see the link for additional information.