შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Looking beyond 2020 in EU-EaP STI cooperation: Where does the journey lead to?

The EaP PLUS final conference took place in Brussels on June 11 and provided a forum to discuss the future of the EU-Eastern Partnership research and innovation cooperation

In order to take stock of the achievements of the EaP PLUS project (which is ending in September 2019) and to give prospects about the EU-Eastern Partnership cooperation in research and innovation in the upcoming Horizon Europe programme, the EaP PLUS consortium organised a final event on June 11 in Brussels. The conference coincided with the overall celebrations for the 10th anniversary of the EU's Eastern Partnership instrument, which was launched at the EU-EaP Prague Summit back in 2009.

 

During the one-day event, the following topics were covered:

  1. Achievements made within the EaP PLUS project, including examples from support to policy-making and researchers' level, from the EaP PLUS grant scheme and from support to clusters
  2. EU initiatives towards the EaP, including StartUp Europe, EU4Innovation, MSCA, Erasmus, EIT, COST and Horizon Europ
  3. Association to Horizon 2020: Challenges and benefits for the EaP countries
  4. Prospectives for the future cooperation, including the recommendations produced by the EaP PLUS project

Almost 60 participants both from EU Member States and the EaP countries were jointly reflecting on the status quo of the EU's work with the region in the specific domain of research and innovation. Regarding the future, representatives of the six EaP countries agreed that their individual countries must strive towards even more and closer cooperation both with the EU as such and the EU MS alone.