შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme (UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme)

UNESCO designed the project “UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme” (UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme) in the framework of the Japanese Funds-in-Trust for the Capacity-Building of Human Resources which was established in November 2000 by the Government of Japan to enable UNESCO to give impetus to research in four areas under UNESCO’s Priority Programme Areas.

The Government of Japan offers 10 fellowships, to be awarded to deserving candidates from developing countries, special attention will be given to those who may wish pursue their research studies in Japan, to women, candidates from LDCs, Africa and SIDS countries who are eager to undertake research on one or more of the topics listed below. The aim of the fellowships is to support innovative and imaginative post-graduate research in four areas of development of particular interest to UNESCO.

 

For more information , please click link