შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020

SRNSFG disseminates information about the 5th webinar planned in frames of the EaP PLUS project entitled as “EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020”,

Research infrastructures are facilities, resources and services that are used by the research communities to conduct research and foster innovation in their fields. They play an increasing role in the advancement of knowledge and technology and their exploitation.

The European approach to research infrastructures has made remarkable progress in recent years with the implementation of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) roadmap, integrating and opening national research facilities and developing e-infrastructures underpinning a digital European Research Area.

The webinar will discuss the Horizon 2020 calls presented in the Work Programme 2018-2020 for European research infrastructures (including e-Infrastructures) with the deadlines in 2019.

The webinar will be conducted by the experts of the Polish NCP. The language of the event is English and participation is free of charge.

Join the webinar on December 13, 2018 at 11:00 CET using the following link: Research Infrastructures webinar link   (Please check your connection in advance in order to join the webinar on time.