შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

“STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries” (IncoNet EaP)

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) together with 18 organizations from EU and Eastern Partnership Countries has been involved in implementation of the project “STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries” (IncoNet EaP), which was funded under the EU 7-th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7).

The project aims to support the advancement of the Science, Technology and Innovation (STI) policy dialogue between the EU and the Eastern Partnership countries, with an explicit focus on the Societal Challenges that have been identified to be of mutual interest for the two regions, namely Climate Change, Energy and Health.

 

The project started on 1 February 2015 and it will run until 31 August 2018.

The total budget of the project: 2 999 955 Euros.  

The budgeted allocated to Shota Rustaveli National Science Foundation: 103 041 Euros.

Website: http://www.inco-eap.net/

Project Partner Organizations: http://www.inco-eap.net/en/392.php