შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

“Enhanced bi-regional STI Cooperation between the EU and Black Sea Region“(Black Sea Horizon)

Since beginning of 2015 Shota Rustaveli National Science Foundation together with 18 organizations from EU and Black Sear Region has been involved in implementation of the project “BLACK SEA HORIZON” (BSH), which was funded under the EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020).

The main objectives of the BLACK SEA HORIZON is to support the EU’s external relations with the target region by significantly contributing to ongoing bi-regional and regional STI policy dialogues, and by increasing the knowledge base about the EU’s external environment. Besides, it aims to stimulate bi-regional STI cooperation and to strengthen the EU’s economic competitiveness and contribute to the establishment of supportive framework conditions by facilitating the pooling of resources and by identifying challenging thematic areas for mutual STI cooperation.

 

The project was kicked off in Bucharest, Romania in March 2015 and it will run until January 2018.

The total budget of the project: 1,499,503.75 Euros.  

The budgeted allocated to Shota Rustaveli National Science Foundation: 22.431,25 Euros.

Website: https://blacksea-horizon.eu/

Project Partner Organizations: https://blacksea-horizon.eu/project/partners