შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

“Towards Integrated European Marine Research Strategy and Programmes” (SEAS-ERA)

In 2010-2014, Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) participated in the project project entitled “Towards integrated European marine research strategy and programmes” (SEAS-ERA) funded under the EU 7-th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7).

Taking into account the previous initiatives (AMPERA, Marin ERA, etc.) the project intented to constitute a stable and durable structure for coordination and integration of national and regional marine and maritime research programmes with the major goal of providing a clear reply to the need for development and implementing common research strategies and programmes related to the European see basins. To this end SEAS-ERA has brought together, through several mechanisms, the four European sea basins working within two different levels: regional and pan European; this work structure enabled to harmonize common  priorities and needs in marine and maritime  research while respecting diversities between regions.

The total budget allocated by the European Commission for the implementation of the project equaled  2 mnl Euros, out of which 17 000 Euros has been allocated to Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF).

 

Website: http://www.seas-era.eu/np4/homepage.html

Project Partner Organizations: http://www.seas-era.eu/np4/3/