შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

“S&T International Cooperation Network for Central Asian and South Caucasus Countries” (IncoNet CA/SC)

In 2010-2013, Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) participated in the project “S&T International Cooperation Network for Central Asian and South Caucasus Countries” (IncoNet CA/SC) funded under the EU 7-th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7).

The project focused on the strengthening and deepening of the S&T cooperation with the Central Asian and South Caucasus countries, as well as with Moldova. The main aims of the IncoNet CA/SC project were: enhancing the policy dialogue with the target countries for the identification of research priorities of mutual interest; development of synergies with other Community policies and instrument for a stronger support to S&T related activities; organization of Info Days and of other activities aiming at an increased participation of researchers from CA and SC in FP7; capacity building and support to the FP7 contact points in the target regions; mapping of key research institutes and analyses/studies on cooperation patterns, S&T Indicators, innovation policies, etc.

The total budget allocated by the European Commission for the implementation of the project equaled 1, 6 mnl Euros, out of which 47 000 Euros has been allocated to Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF).

Website: http://www.inco-ca.net/en/119.php

Project Partner Organizations: http://www.increast.eu/en/952.php