შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

SRNSFG disseminates information regarding ERC Consolidator Grant Panel 2017 members of the ERC Peer Review Panels

The list below includes the panel members in the ERC Consolidator Grant 2017 peer review process, identified and invited by the ERC Scientific Council. There are in total 25 panels, divided between the three domains as follows: 9 panels in Life Sciences (LS), 10 panels in Physical Sciences and Engineering (PE), and 6 panels in Social Sciences and Humanities (SH).

Panel chairs appear at the top of each panel list, followed by panel members in alphabetical order. Note to applicants: This information is given for reasons of transparency. Under no circumstances should peer reviewers be contacted by applicants, potential applicants or potential host institutions.

Questions can be addressed to:

- ERC Helpdesk http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries

- ERC National Contact Points http://erc.europa.eu/ncp

See the full list of ERC Consolidator Grant Panel 2017 members here.