შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

The European Research Council (ERC) 2020 Work Programme

The European Research Council (ERC) 2020 Work Program has been published The programme includes a calendar and description of the ERC grant calls. The total budget for the European Research Council (ERC)  for 2020 is € 2.2 billion.   

The work program is available at the link