შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Scholarship Program of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and German Academic Exchange Service

The aim of the joint grant project is to support Young Scientists and Phd Students in:

  • Implementation of scientific researches and acquiring high quality education;
  • Creation of a scientific network for the improvement of international exchange processes of the best scientific practice with collaboration of German colleagues.
  • Increasing scientific cooperation in thematic or interdisciplinary directions.

 

More information about the project is available in Georgian.