შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Joint Call for Proposals of Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and National Research Council of Italy (CNR)

The aim of the call: The aim of the call is to promote cooperation between Georgian and Italian scientists and research centers; to support the mobility of researchers of two countries; to provide funds for joint research projects and joint workshops; to strengthen Georgia’s scientific-research potential; to foster the integration of scientific community into international research area and creation of new collaborative groups/networks.

The programme provides 2 types of grants for:

a) Joint Research Projects;

b) Joint Seminars;

Target Group: Higher educational organizations of Georgia and Italy, scientific-research institutes, independent research centers.

Duration: 24 Months.

Call Coordinators: Mrs. Mariam Keburia, Mr. Nikoloz Bakradze