შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Results of the first and the second selection stages 48th International Chemistry Olympiad 2016

Results of the first and second selection stages and works of the students please see here:

Results of the first and second selection stages

 

Forms of appeal can be submitted at Shota Rustaveli National Science Foundation by April 21, 2016 at 15:00

Based on the results of the selection stages and processed appeal forms, the final list of students determined, including team members and reserve students, will be published on SRNSF website not later than April 25, 2016.

 

Form of appeal

Decree of SRNSF Director General on creation of appeal committee