შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

27th International Biology Olympiad, final results of the selection processes

Selected list:

27th International Biology Olympiad Georgian national team

1

Gvazava

Romina

LEPL Abasha Public School #1

11

2

Gergaia

Tinatin

LEPL Tbilisi ‘Komarov’ Physics-Mathematical Boarding School N119

11

3

Nikolaishvili

Elene

LEPL N42 Public School of Physics and Mathematics Named after Academician I. Vekua

12

4

Kapanadze

Vladimir

Ltd. Independent Gymnasium Shavnabada

12

 

Reserve team

1

Kharbedia

Tornike

School Mariota

12

2

Katamadze

Besiki

N133 Tbilisi Public School

12

3

Khvichia

Mariam

LEPL N42 Public School of Physics and Mathematics Named after Academician I. Vekua

12

4

Kochiashvili 

Nikolozi 

Buckswood International School - Tbilisi

11

 

Note:

According the article 11, paragraph 8, decree of SRNSF director general N49, dated March 18, 2016 ‘Terms and conditions for administering processes of Georgian national team composition, training and participation in the International Olympiad 2016’, if reserve team consists of 12th graders, the lower grader students, who were not listed in the reserve team, will be trained instead.

As the abovementioned reserve team members are 12th grader students, the 11th grader student Giorgi Grigolia will be trained instead of Tornike Kharbedia (School Mariota), Besiki Katamadze (N133 Tbilisi Public School) and Mariam Khvichia (LEPL N42 Public School of Physics and Mathematics Named after Academician I. Vekua).

Georgian national team will be present at the 27th International Biology Olympiad in Vietnam, Hanoi on July 17-24.