შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

The 47th International Physics Olympiad (IPhO) selection processes

National teams 1st selection event, the 47th International Physics Olympiad (IPhO), took place at Shota Rustaveli National Science Foundation on April 12, 2016. Students were selected on the basis of 2015-2016 National Students Olympiad rated lists.