შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

International Chemistry Olympiad (Icho-48)

From July 24 to August 1, 2016 Georgia will host the International Chemistry Olympiad (IChO-48).
 
On July 26 and 29, practical and theoretical exams will be held at the Agricultural University of Georgia.
 
Apart from theoretical and practical activities, various cultural events including excursions, are scheduled under International Chemistry Olympiad including. These events are organized for popularization of Georgia and raising awareness of Georgian history and culture in other countries.