შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Call for Travel Grants 2016 results

The goal of short-term individual travel grants is to support Georgian scientists to participate in international activities in order to strengthen the local scientific potential by exchanging information and experience between Georgian and international scientists. Thus, to help Georgian scientists to integrate into international scientific communities.

Overall, 133 proposals were submitted  for the call of 2016 out of which 25 proposals were cancelled  due to their incompliance to the call terms and conditions (proposals were cancelled by SRSNF Director General Decree).

Decree of the Director General on cancelled proposals.

Submitted proposals were evaluated in line with the criteria under the Georgian Government Resolution #30, dated February 20, 2008. Subsequently, 38 proposals were selected for funding.

  • List of proposals evaluated by the committee
  • Decree of the Director General on approving the selected projects