შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Georgian team won Sigel in International Mathematical Olympiad

Results of the Georgian team - 57th International Mathematical Olympiad (IMO 2016), Hong-Kong, China, 6-16 July.

The following team member won a bronze medal:

Aleksandre Saatashvili - LEPL Tbilisi ‘Komarov’ Physics-Mathematical Boarding School N119

The following team members won Sigel:

Davit Bezhanishvili – LEPL N42 Public School of Physics and Mathematics Named after Academician I. Vekua

Saba Lepsveridze - LEPL Tbilisi ‘Komarov’ Physics-Mathematical Boarding School N119

Bakur Tsutskhashvili – LEPL Kutaisi Andria Razmadze Physics-Mathematical Boarding School N41

Elene Kharangozishvili - LEPL Tbilisi ‘Komarov’ Physics-Mathematical Boarding School N119