შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Georgia is moving into a new stage of cooperation with the world-renowned European Center for Nuclear Research (CERN)

The Director General of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) Zviad GABISONIA and the fund representatives held the official meetings at the European Center for Nuclear Research (CERN - Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) in Geneva in September 2-4. Professor Gabisonia met with representatives of the top management of CERN Prof. Emmanuel Tsesmelis, Prof. Martin Steinacher, Prof. Christian Scheffer and Prof. Rosario Principe. Business meetings were also held with the CMS Project Director, Prof Ticiano Camporese and with “ATLAS” technical director Ludovico Pontecorvo. The meetings were attended by Georgian scientists participating in the CERN collaboration projects - CMS Georgian Team Leader -  Zviad Tsamalaidze and the leader of the ATLAS Georgian Team Irakli Minashvili. New opportunities for Georgia's cooperation with CERN were discussed. Particularly, an agreement will be signed between CERN and the Rustaveli Foundation, which will allow young Georgian scientists to conduct scientific research in engineering and applied physics at CERN's largest research centers and laboratories. It also have been discussed opportunities for Georgia to participate in the construction of CERN’s new, the world's largest accelerator.