შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Meeting with Georgian scientists

On October 31, 2016, Dr. Maija M. Kukla, Program Director in the Office of International Science and Engineering, National Science Foundation, USA, had a meeting with Georgian scientists at Shota Rustaveli National Science Foundation conference hall. Her presentation topic was about  SNF’s major activities. She has shared her experience with Georgian scholars.