შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Meeting toward the issue of occupied territories

On October 17, at George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation meeting was held, on which issues about the Grant Call for Promotion of Scientific Research Projects and International Scientific Events in Occupied Territories of Georgia announced by Shota Rustaveli Foundation were discussed, call is dedicated to the problem of the preservation of cultural heritage in the occupied territories. 

It was decided to define the main path of the conference from international law perspective and to share the world experience. Meeting was attended by: Deputy Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation - Jaba Samushia, Director of the National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation – Tamar Belashvili, Director of the Institute of History - Giorgi Cheishvili, Research Fellow of National Centre of Manuscripts – Tamar Chumburidze, Research Fellows of Chubinashvili Centre – Mariam Gabashvili and Tamta Khosroshvili.