შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2017 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the scientific joint call 2017 (CNRS PICS)

In the framework of the joint call 2017 between the National Center for Scientific Research (CNRS) of France and the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG), the International Scientific Cooperation Project- PICS, two applications were submitted and evaluated by the independent experts from Georgia and France. One project titled as ‘’Last Neanderthal and first Anatomically Modern Human settlements in Georgia’’ submitted by the Georgian National Museum was selected to funding.

Aim of the joint call of the National Center for Scientific Research (CNRS) of France and the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG), the International Scientific Cooperation Project- PICS is to consolidate and formalize ongoing cooperation with the Georgian and France scientific community. Duration of the financed project is 3 years. Next joint call will be announced in April, 2018.