შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the call for applied research 2016

Decree of SRNSF Director General on approval of winning projects

Entire ranked list

Authors of the winning projects are required to submit signed statements at SRNSF office no later than November 28, 2016 (see the statement form)

SRNSF will not form grant agreement with applicants submitting the statements after the above deadline.

Note: Authors of the projects selected for the second stage will receive on their emails evaluation committee comments.