შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

CHRONOLOGY OF GURAM RCHEULISVILI’S LIFE AND WORK

 

The project “New Textual-Scholarship Investigations and the Detailed Chronology of Guram
Rcheulishvili’s Life and Works – (Bilingual Edition)” (FR-18-5776) has been possible by financial support from the Shota Rustaveli National Science Foundation. All ideas expressed herewith
are those of the authors and may not represent the opinions of the Foundation itself.

See the book : ???? Open Book Emoji ????????????❤️????