შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the Research Grant Call for Young Scientists 2019

The winners of the Research Grant Call for Young Scientists were announced.

The projects were evaluated by international experts according to the evaluation criteria approved by the decree of Minister of Education and Science of Georgia. The winners were announced in accordance with the decree of Director-General of the Rustaveli Foundation. 33 projects were selected for funding.

See below:

Decree N 133 of Director General of Rustaveli Foundation on the approval of winning projects and ranking lists, on November 20, 2019.

In case of failure to submit the documents within the prescribed period as it is specified in the decree of Rustaveli Foundation’s Director General, no grant agreement will be signed with the winner applicants!

The participants will be able to get acquainted with project evaluations in the Global Grants Management System (GMUS) from November 21.