შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Final Results of 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization

Winners of the 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization are revealed.

See Decree N151 of the Director General of the National Science Foundation of Georgia on approval of winning projects.

Project ranking lists

The project participants will be able to get acquainted with the project evaluation within 3 working days.

Please note that in case of breach of the deadlines set by the decree of the Director General of the foundation, the grant agreement will not be signed with the winning applicants!