შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

The results of 2019 Call for Applied Research Grants Program have been announced!

Selection Committee of 2019 call for Applied Research Grants Program finished its working.

The call`s Selection Committee received 48 presentations delivered by Principal Investigator and/or key personnel of the project. All these proposals got 25 or greater score average on the first stage of evaluation and their presentations have been evaluated in accordance with the evaluation criteria presented in the N221/N decree of the Minister of Education, Science, Culture and Sports of Georgia as of November 28, 2019. 

36 proposals have been selected for funding.

Please find:

  1. The list of winner projects
  2. The ranking list.

 

The participants of the second stage will get their evaluations  by email in 3 working days.

 

Attention!

In case of failure to submit the documents within the prescribed period as it is specified in the decree of Rustaveli Foundation’s Director General, no grant agreement will be signed with the winner applicants!