შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the Joint research-educational programme of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) and Research Center of Germany - Forschungszentrum Jülich

Programme aims to give the opportunity to Georgian Master and PhD students to conduct the research (toward both, fundamental and applied research) related to the preparation of diploma / dissertation papers at Jülich research centers.

In the framework of the joint research-educational programme 3 winners have been identified. Winners will do an internship in Forschungszentrum Jülich.

Please, find the related document below:

Decree N 135 of Director General of Rustaveli Foundation on the approval of winning projects, on November 21, 2019.